Güvenli Alışveriş (/Müşteri_-Hizmetleri/Güvenli-Alışveriş)
Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği (/Müşteri Hizmetleri/Kişisel-Bilgilerinizin-güvenliği
Satış Sözleşmesi (/Müşteri-Hizmetleri/Satış-Sözleşmesi)
Sipariş Ve Teslimat (/Müşteri-Hizmetleri/Sipariş-Ve-Teslimat)
Banka Hesap (/Müşteri-Hizmetleri/Banka-Hesap)
Gizlilik (/Müşteri-Hizmetleri/Gizlilik)
Ürün İade Şartları (/Müşteri-Hizmetleri/ürün-iade-şartları)
Hakkımızda (/Müşteri-Hizmetleri/Hakkımızda)

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.simlacollection.com web
sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi : Kargo Ücreti :

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

1- ALICI, www.simlacollection.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata, caymaya ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu bilgilerin yukarıda yer alan bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında sözleşme konusu ürünü satın almak ve yukarıda bildirdiği adresine teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli sipariş teyidini verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

2- Sözleşme konusu ürün, alıcının siparişin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI, ALICI’ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini 10 gün uzatabilir.

3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Ayrıca ALICI, ALICI’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmiştir.

4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5- ALICI, alışverişin/ödemenin yapıldığı kredi kartının kendi rızası dışında ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılması durumunda ödeme işleminin iptal edilmesini bankadan talep edebilir. Bu halde kartı çıkaran kuruluş/banka itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

6- SATICI, stok tükenmesi vb ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü 30 günlük süre içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini 10 gün uzatabilir. Bu süre sonunda da teslim edemiyorsa bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

MADDE 5 – ALICI’NIN CAYMA HAKKI

1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı geri verilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

2- ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;

a.Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

b.ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen ve/veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda ALICI cayma hakkını kullanamaz.
– Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-İçinde sarf malzemesi bulunan ürünler

4- ALICI’nın ödediği bedel kısmen veya tamamen SATICI ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü sözkonusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. ALICI yazılı bildirimi yapmakla yükümlüdür. Yazılı bildirimin yapılmaması nedeniyle kredi sağlayan tarafından SATICI’ya ödeme yapılırsa ALICI SATICI’dan ödediği bedel dışında faiz, gecikme zararı vb isim altında hiçbir talepte bulunamaz.

5- Sözleşme gereğince SATICI’nın bedelin iadesini yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. SATICI para iadesini ALICI’nın bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda SATICI’nın hiçbir sorumluluğu kalmaz. Böyle bir durumda ALICI, SATICI’ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb talepte bulunamaz.

6¬- Alıcı, www.simlacollection.com internet sitesinden alım yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.simlacollection.com web sitesi Erons tekstil Kişisel koruyucu donanımları ticareti Erdal Erkuloğlu firmasının gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7- Alıcı www.simlacollection.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran alıcıyı bağlayacaktır.

8- Alıcı, www.simlacollection.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, alıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

9- www.simlacollection.com internet sitesinde alıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen alıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.simlacollection.com web sitesi Erons tekstil Kişisel koruyucu donanımları ticareti Erdal Erkuloğlu firması ile ilgisi ve bağlantısı yoktur. www.simlacollection.com internet sitesinde alıcıların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle alıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10- Alıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen alıcıya aittir.

11- İşbu uzak mesafe satış sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.simlacollection.com web sitesi Erons tekstil Kişisel koruyucu donanımları ticareti Erdal Erkuloğlu firması bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.simlacollection.com web sitesi Erons tekstil Kişisel koruyucu donanımları ticareti Erdal Erkuloğlu firması alıcıya karşı Uzak mesafe satış sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

12- www.simlacollection internet sitesi yazılım ve tasarımı www.simlacollection.com web sitesi Erons tekstil Kişisel koruyucu donanımları ticareti Erdal Erkuloğlu firması mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar alıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

13- www.simlacollection.com web sitesi Erons tekstil Kişisel koruyucu donanımları ticareti Erdal Erkuloğlu firması tarafından www.simlacollection.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan
bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

14- , www.simlacollection.com web sitesi Erons tekstil Kişisel koruyucu donanımları ticareti Erdal Erkuloğlu firması, alıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.simlacollection.com web sitesi Erons tekstil Kişisel koruyucu donanımları ticareti Erdal Erkuloğlu firması ve www.simlacollection.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

15- www.simlacollection.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda alıcı www.simlacollection.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

16- www.simlacollection.com sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmet değiştirme yada sona erdirme veya ww.simlacollection.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

17- www.simlacollection.com uzak mesafe satış sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm yayın tarihinde tüm alıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

18- Taraflar www.simlacollection.com web sitesi Erons tekstil Kişisel koruyucu donanımları ticareti Erdal Erkuloğlu firmasına ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

19- www.simlacollection.com web sitesi Erons tekstil Kişisel koruyucu donanımları ticareti Erdal Erkuloğlu firması, iş bu uzak mesafe satış sözleşmesi uyarınca, alıcılarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, alıcı işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

20- DİĞER HÜKÜMLER

1-Bu sözleşme tarafların bütün kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların akdi ve kanuni halefleri leh ve aleyhine hüküm ifade eder.

2-Bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilafların hallinde münhasıran Manisa Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

3-Adres değişikliği diğer tarafa en az onbeş gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

4-ALICI, işbu sözleşme hükümlerini okuyarak ve tetkik ederek ve kabul etmiş sayılır.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
ALICI
Tarih :